9:00-11:00

prezentacje, sala wykładowa 14, parter

Powitanie

Stanisław Rybicki, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska PK

Mapa - spójny obraz sytuacji

Robert Jędrzejczak, ESRI Polska

Wykorzystanie analiz GIS do określenia meteorologicznych uwarunkowań procesów masowych w Beskidzie Wyspowym w latach 1997-2010

Robert Pyrc, IMGW

10:00-13:30

stoiska kół naukowych, sala 120, I piętro

KN Hydrogeomatyki "Szuwarek" - Politechnika Krakowska (gospodarz)

KN Systemów Komunikacyjnych - Politechnika Krakowska

KN Geodetów - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

KN Leśników, sekcja Geomatyki - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

KNG Dahlta - Akademia Górniczo-Hutnicza

KNGK Geoinformatyka - Akademia Górniczo-Hutnicza

KN Geos Informatica - Akademia Górniczo-Hutnicza

KN Geografów - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

KN Geografów - Uniwersytet Jagielloński

11:00-13:30

stoiska zaproszonych firm, sala 121, I piętro

11:30-13:00

prezentacje, sala wykładowa 14, parter

Interaktywna mapa Obozu Koncentracyjnego Płaszów

Anna Kuryłowicz, Marzena Koziak, KNG Dahlta AGH

Opracowywanie map dostępności usługi dojazdu w czasie ustawowym dla służb ratownictwa medycznego

Piotr Łukasik, Adam Piórkowski, Michał Lupa, Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowaniej AGH

13:30-15:00

Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności
sala Rady Wydziału, III piętro

SMART CITY: technologia, moda czy nowy paradygmat zarządzania miastem?

Wojciech Przybylski, Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego

13:30-15:00

prezentacje, sala wykładowa 14, parter

Koncepcja budowy geoportalu Galicji i Śląska Austriackiego z danymi społeczno-gospodarczymi z lat 1857-1910

Krzysztof Ostafin, Konrad Wnęk, Dominik Kaim, Wojciech Maciejowski, Jakub Taczanowski, Lidia Zyblikiewicz, Monika Dobosz, UJ

Informacja w zasięgu ręki

Magdalena Grzybek, Martyna Waloska, KN Systemów Komunikacji PK

Arktyka z niskiego pułapu

Piotr Cybul, KN Geografów UP

Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród