Adres

Wydział Inżynierii Środowiska
Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 30-347 Kraków

Kontakt

Studenckie Koło Naukowe Hydrogeomatyki Szuwarek
e-mail: hydrogeomatyka@gmail.com

Organizatorzy

Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Środowiska
gospodarz

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński

Uniwersytet Pedagogiczny
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie