GIS Day
16 listopada 2011
Politechnika Krakowska

"W poszukiwaniu wody"